Upplands Vårdgivarförening
Vi är de privata vårdgivarna som är kända för våra dokumenterat goda behandlingsresultat. Med vård och omtanke sätts människor med psykiska funktionshinder i fokus hos våra HVB-hem som ingår i Upplands Vårdgivarförening.
I den så uppmärksammade samhällsdebatten som förekommit under en längre tid har diskussionen omfattat ansvar, brist på pengar samt platsbrist. Det senaste icke minst på grund av den mycket omfattande omstrukturering av den psykiska vården som har skett sedan ett antal år tillbaka. Detta har drabbat den stora gruppen människor som lider av olika psykiska funktionshinder.
 
Vi inom Upplands Vårdgivarförening erbjuder Dig som ansvarig ett fullgott alternativ på Dina/Era placeringsproblem. I samarbete med placerande enheter tar vi hand om de människor som ber om hjälp för sina psykiska problem. Det gör vi med glädje, omtanke och inte minst en gynnsam dygnstaxa.
 
Samtliga hem har tillstånd från Länsstyrelsen, socialenheten att bedriva enskild verksamhet enligt i första hand SoL. Varje enskilt hem tecknar individuella avtal med kommuner och stadsdelsnämnder.
I föreningens regi anordnas kurser, utbildningar, seminarier och gemensamma träffar med mera.
 
Det här kan vi erbjuda:
Vi välkomnar boende från hela landet till en vistelse i Upplands och Roslagens sjörika och vackra natur.
 
Våra medlemshem erbjuder kvalificerad vård och omsorg/rehabilitering i en trygg omgivning och familjär anda.
 
Fokus på individen med individuell anpassning, stort tålamod, flexibilitet, hög integritet samt en humanistisk och värdig människosyn.
 
Tillgång till kompetenta och erfarna personalteam som ständigt utvecklas genom kontinuerlig kompetensutveckling.
 
Eget kontaktmannaskap.
 
Gemensam individuell planering för varje boende ligger som grund. Denna följs kontinuerligt upp genom rapporter och möten med boende och placerande enhet.
 
Meningsfulla aktiviteter och sysselsättning/utbildning under vistelsen hos oss.
 
En god och meningsfull rehabilitering till en human prissättning.
 
Upplands Vårdgivarförening är en intresseförening som bildades på 30-talet under ett annat namn, idag består föreningen av 14 HVB-hem i Stockholms och Uppsala län.
 
Vi erbjuder möjlighet till ett flertal placeringar på kort och lång sikt.
 
Gemensamt hälsar vi Er välkomna att kontakta/ringa/faxa/e-posta eller besöka oss för en diskussion om lösningar på Era placeringsproblem. Vi finns för att hjälpa utsatta människor tillbaka till ett bra liv och en god daglig tillvaro.
 
Tveka inte att höra av Er.
 
Bästa hälsningar!
Från oss alla som är verksamma inom Upplands Vårdgivarförening.

Upplands Vårdgivareförening

Bransch:
Hälsa

Telefon: 018-321069
Fax: 018-321067

Hemsida:
www.upplandsvardgivarforening.pp.se

Adress:
Upplands Vårdgivareförening
Villa Marma
74193 KNIVSTA

| 13 SENASTE FÖRETAGEN